XAM XƏYAL

həyata keçirilə bilməyən, mümkün olmayan iş, arzu, məsələ.

XAM ƏLƏ SALMAQ
XAM XƏYALA DÜŞMƏK