Xamalın bölünməsi

bax: «Hasilatın pay bölgüsü».
Xam neft
Xəlilov açarı