XAN KEFİNDƏ DOLANMAQ

yaxşı yaşamaq, maddi sıxıntısı olmamaq; ~ kefi fıştırıq çalmaq, kefi doxsan doqquz vurmaq.

XAN İLƏ PLOV YEMİR Kİ, BIĞI YAĞA BATAR
XANDAN GƏLMİŞ NÖKƏRƏM, DİNMƏ, DİŞLƏRİNİ TÖKƏRƏM