XAN

ağa, hökmdar; qədim türklərdə və bir çox Şərq ölkələrində hökmdar titulu.
XAMMƏD
XANAĞA

Значение слова в других словарях