XANA FARS

Ev, otaq.

Sallana-sallana çıxdı xanadan,

Ay həzərat, gedən ceyran mənimdi!

                                         (“Əsli və Kərəm”)

XAMUŞ OLMAQ
XANƏ