XANGƏLDİYƏ DÖNMƏK

gözlətmək, ləngitmək, gecikdirmək.

XANDAN GƏLMİŞ NÖKƏRƏM, DİNMƏ, DİŞLƏRİNİ TÖKƏRƏM
XARABA QALMAQ