XAQAN

Qədim türk xalqlarında hökmdarlara verilən ad, titul. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Düşmanın üstünü quştək aldıran,

Aslanlar dişindən ovlar saldıran,

Xaqanlar başına şeşpər çaldıran,

Qulac qollar buran qoç Koroğludur.

                        (“Eyvazın Çənlibelə gətirilməyi”)

XAKİ-PAY
XALAT

Значение слова в других словарях