XARABA QALMAQ

bax: viran qalmaq.

XANGƏLDİYƏ DÖNMƏK
XARABA QOYMAQ