XAS ƏRƏB

1. Seçilmiş, xüsusi; məxsus.

2. Əsil, nəcabətli.

İgidlər xasısan, özün mötədil,

İgidlər sözünə mən ollam qail.

Atam Səlim xandı, adım Xəzangül.

Eşqin sərkərdəsi, qəmin dustağı.

                        (“Dilsuz və Xəzangül”)

                           *

Sənə xəbər verim, aşıqlar xası,

Sənin Əslin burdan gəldi də getdi.

Yanındaydı atasıyla anası,

Ləpirin üzümə saldı da getdi.

                             (“Əsli və Kərəm”)

                           *

Qənbər, Qənbər, xas Qənbər

Nə tutubsan yaş Qənbər?

                        (“Arzı-Qənbər”)

XARAC ƏRƏB
XAS ƏRƏB

Значение слова в других словарях