XASİYYƏTLƏRİ TUTMAQ

yaxşı rəftar etmək; keçinmək, dolanmaq, birlikdə dinc yaşamaq; ~ yola getmək.

XARABI ÇIXMAQ
XATA ÇIXARMAQ