XATAYA DÜŞMƏK

təhlükəli vəziyyətə düşmək; ~ əngələ düşmək.

XATASI ÇIXMAQ
XATAYA SALMAQ