XATAYA SALMAQ

dolaşdırmaq, pislik etmək; ~ bəlaya salmaq, qanını üstünə salmaq.

XATAYA DÜŞMƏK
XATİRƏDƏN SİLİNMƏK