XATİRƏDƏN SİLİNMƏK

unudulmaq; ~ üstünü ot basmaq.

XATAYA SALMAQ
XATİRİNDƏ QALMAQ