XATİRİ XOŞ OLMAQ

Sevinmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

XAŞXAŞ
XEYLAQ