XAXAM

is. Yəhudilərdə baş kahin, ruhani başçısı.
Sən indi bu gün Gəncədə bir adlı xaxamsan! Ə.Nəzmi.

XAHNƏXAHİ
XAİN

Digər lüğətlərdə