XENIA

n pl kseniya, qonaqlara hədiyyə (qədim Yunanıstanda və Romada)

XANTHOUS
XENIAL