XEROX

n 1. kseroks (foto ilə surətini çıxaran cihaz); 2. fotokopiya (foto ilə alınmış surət)

XEROPHAGY
XMAS