XEYİR TAPMAQ

fayda görmək, ürəyincə olmaq; ~ işi düz gətirmək.

XEYİR OLA!
XEYİR VERMƏK