XEYİR VERMƏK

mənfəət qazandırmaq, fayda vermək.

XEYİR TAPMAQ
XEYRƏ-ŞƏRƏ YARAMAQ