XEYİR-DUA VERMƏK

səadət, xoşbəxtlik arzulamaq, uğurlar diləmək; ~ haqqını halal etmək, halallıq vermək.

XEYİR-BƏRƏKƏTİ ÇƏKİLMƏK
XEYİR GƏLƏN YERƏ PAPAQ (BARMAQ) TIXAMAQ