XEYİRLİ

XEYİRLİ (xeyir verən) [Molla Qurban:] Xeyirli, bərəkətli camaatdır.. (Ə.Haqverdiyev); BARLI Kamal sahibləri mənsiz də barlı; Men gərək barımı barsıza verim (X.Rza); KARLI Qədir: Cibim boş, ümid yerim yox! Zəmanə şuluqluq ..bir karlı iş yox.. (Mir Cəlal); QAZANCLI Hacı Qara: Bundan sonra hərgiz dəxi belə qazanclı səfərdən geri qalmayacağam (M.F.Axundzadə); GƏLİRLİ, MƏNFƏƏTLİ, FAYDALI (bax).

XEYİRXAHLIQ
XEYİRSİZ

Digər lüğətlərdə