XEYLAQ

dan. “Xeyli” sözünün canlı dildə işlənən forması. Xeylaq adam. Xeylaq mal. Xeylaq iş görmək.
– Bahadır dəftərçəsinə xeylaq yazandan sonra meşədə gəzirdi. N.Nərimanov.

XEYİRSÖYLƏMƏZ
XEYLİ

Digər lüğətlərdə