XEYLAQ

Xeyli sözünün canlı danışıqda işlənən forması, nəfər mənasını verir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Baxdılar ki, atın üstündə bir qız xeylağı var. (“Məhbub xanımın Çənlibelə gəlməyi”)

XATİRİ XOŞ OLMAQ
XEYRAT ƏRƏB

Значение слова в других словарях