XEYRAT

is. [ ər. ] din. Ölmüş adamın xatirəsinə verilən yemək; ehsan.
Dedi ki, mən edən zamanda vəfat; Dəfn edin, verməyin mənə xeyrat. S.Ə.Şirvani.
…Elə bunu götürək ki, bu axır vaxtlarda başlayıbsınız nuxalılara dəlil və nəsihət eləməyə ki, çaxır içib keyflənməsinlər və palaz-paltarlarını satıb xeyrat verməsinlər. “Mol. Nəsr.”
// Savab üçün verilən pul, yemək və s., habelə savab üçün edilən işlər. Xeyrat paylamaq.
– Günlərin bir günündə bir molla Coratdan Türkana xeyrat yeməyə gedirdi. (Nağıl).
Halvanın və xeyrat plovlarının savabını və lazım olmadığını dananlar kafir və mürtəddirlər… Ə.Haqverdiyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • XEYRAT xeyrat bax ehsan 1
  • XEYRAT ehsan
XEYR
XEYRƏ

Digər lüğətlərdə