XOCAXOCA

is. zool. Bədənini ağlıqaralı tük örtmüş itidimdikli köçəri quş.
XOCA
XOF

Digər lüğətlərdə