XOFLU

sif.zərf
1. Xof içində, təlaş içində, şübhə içində; şübhəli. Xoflu adam. – Xain xoflu olar. ( Ata. sözü ).
Şahmar bəy gedəndən bir az sonra Fərhad və Məhərrəm daxil olurlar, xoflu, yavaşdan danışırlar… N.Vəzirov.

2. Dəhşətli, qorxulu, vahiməli.
Pirinin səksəkəli, xoflu baxışından Umudun boğazı tıxandı, tikəsini zorla udub fikirləşdi ki, yəqin indi Pirinin ürəyi yel vurmuş yarpaq təkin titrəyir. İ.Məlikzadə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • XOFLU xoflu bax qorxulu
  • XOFLU qorxulu — dəhşətli — vahiməli — müdhiş

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • XOFLU XOFLU – CÜRƏTLİ Sən də dönmüsən lap o xoflu xəlifəyə, hər şeydən qorxursan (M.İbrahimov); Əvvəlinci dəfədən sübut elə ki, ərindən qat-qat cürətlisən (
XOFLANMAQ
XOFLU-XOFLU

Digər lüğətlərdə