XOLERİK

is. [ yun. ] Nitqində, hərəkətində aydın təzahür edən qızğın hissiyyatlı adam.
XOKKEYÇİ
XOLESİSTİ́T

Digər lüğətlərdə