XONSA

sif. Hər iki cinsin əlamətləri olan canlı.
□ Xonsa etmək – axtalamaq.
Afrika ölkələrində yaşayan müsəlmanlardan bir qismi azyaşlı, günahsız oğlan uşaqlarını tutaraq rəhmsizliklə xonsa edir və onları müsəlmanlar yaşayan başqa ölkələrdə satırlar. M.F.Axundzadə.

XONÇA
XONSALIQ

Digər lüğətlərdə