XORA₁

is.
1. Çalınmış otun yerində bitən təzə ot, bitki və s. Taxıl xorası. Xora sahəsindən suvarma nəticəsində yüksək arpa məhsulu götürmək olar.
2. Axıra qalan yetişməmiş meyvə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • XORA xora bax yara 1
XORA₂
XORALI

Digər lüğətlərdə