XORDA

[chorde – tel]
1. riyaz. Əyri xəttin iki nöqtəsini birləşdirən düz xətt.
2. biol. Bəzi heyvanların (məs., balıqların) bel sütunu fəqərəsi.
Bağırsağın arxa tərəfindən uzununa yastıqşəkilli xorda ayrılır. M.Axundov.

Etimologiya

  • XORDA Bəzən bu sözü farsca olan xord (поглащение) kəlməsi ilə qarışdırırlar. Əs­lin­də, yunan sözüdür və “insanda, xordalı heyvanlarda skelet oxu (bel teli)
XORALI
XOREOQRAFİ́K

Digər lüğətlərdə