XORLAMA

Xorlamaq”dan f.is.
XORİ́ST
XORLAMAQ

Digər lüğətlərdə