XORTLAMAQ

f. Guya dirilmək, dirilib qəbirdən çıxmaq.
[Sonanın] qabağına kölgələr, qəbirdən xortlayan ölülər çıxmamışdı. M.İbrahimov.
[Ələmdar:] [Məşədi] qırsaqqız oğlu qır-saqqız, elə bil o gorbagor Hacı Abutalıbın özüdür ki, qəbirdən xortduyub… S.Rəhimov.
[Molla Kərim:] Ey insan cildinə girmiş şeytani-ləin, söylə, söylə görüm kimsən, nə günahın sahibisən və nə üçün xortdamısan? B.Talıblı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • XORTLAMAQ XORTLAMAQ, DİRİLMƏK (ölən adam haqqında) [Kəndlilər:] Bizim etiqadlı mollamız, heç ölü də xortlarmı, ölən adam da dirilərmi? (S
  • XORTLAMAQ dirilmək
XORTLAMA
XORTULDAMA

Digər lüğətlərdə