XORTULDAMA

Xortuldamaq”dan f.is.
XORTLAMAQ
XORTULDAMAQ

Digər lüğətlərdə