XORTULDAMAQ

f. Xortultu səsi çıxartmaq, xort-xort eləmək. Donuz xortuldayır.
XORTULDAMA
XORTULTU

Digər lüğətlərdə