XOX

dan.
1. Hədə, qorxu mənasında işlədilən nida. Xux, qorxdum səndən!
[Məşədi Səftər:] Xox, yeyərsiz məni, çox böyük adamlar gəlir. M.Əliyev.
[Camal Həsənova:] Bura bax, ey, mənə nə eləyəcəksən? Xux, qorxdum səndən. M.İbrahimov.
□ Xox (xux) eləmək dan. – “xox” (“xux”) deyərək qorxutmaq.
Hidayət, təkəbbürlə yeriyə-yeriyə … özünü dartan oğlana tərəf əyilib, xox elədi… B.Bayramov.

2. məc. Balaca bir şeydən qorxan, hürkən, çəkinən; qorxaq (adətən cəm şəklində işlənir). [Maarif müdiri:] Rüstəm kişi, get bu demaqogiyanı başqasına gəl, mənə yox.
Mən sən deyən xoxlardan deyiləm. M.İbrahimov.

XOFSUZ
XOXAN

Digər lüğətlərdə