XRİSTİAN

[ yun. ]
1. Xristian dininə mənsub adam, xaçpərəst.
[Altun bay:] Sən də, Toğrul, xristian hərif, yaxın gəl… C.Cabbarlı.

2. Sif. mənasında. Xristian dini. Xristian kilsəsi. Xristian əhali.
– Ətrafı sərvlərlə əhatə olunmuş bir xristian məzarlığı, səhnənin ucunda məzarçıya məxsus bir oda. H.Cavid.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • XRİSTİAN XRİSTİAN (din.) (İsa dininə mənsub millət) [Axund:] Xristian hara, müsəlman hara? Din ləkə vurmamış saf insanlara (M
XÖTƏK
XRİSTİANLAŞDIRILMA

Digər lüğətlərdə