XROMLAMA

Xromlamaq”dan f.is.
XROMATİ́ZM
XROMLAMAQ

Digər lüğətlərdə