XROMLAMAQ

f.
1. Möhkəmlik, davamlılıq və ya yaraşıq vermək üçün metal əşyanın üzərinə xrom çəkmək. Maşın hissələrini xromlamaq.
2. Xrom duzları ilə işləmək.
XROMLAMA
XROMLU

Digər lüğətlərdə