XRÓNİKA

[ yun. chronikos – vaxt]
1. bax salnamə.
2. Siyasi, ictimai və ya ailə hadisələrinin tarixini ardıcıl surətdə təsvir edən rəvayət və ya dramatik əsər.
3. Qəzetdə, jurnalda yerli xəbərlər şöbəsi. Məhkəmə xronikası.
// Kinoda: gündəlik ictimai həyata həsr edilmiş şəkil.
XRONİ́K
XRONİKAÇI

Digər lüğətlərdə