XRONİKAL

[yunancadan] Xronika mahiyyətində olan, xronikadan ibarət olan.
XRONİKAÇI
XRONİKİ́

Digər lüğətlərdə