XUL

is. zool. Əsasən dənizdə yaşayan xırda balıq növü.
XUX
XULBALIĞI

Digər lüğətlərdə