XUMAR-XUMAR

zərf Süzgün-süzgün, nazlı-nazlı.
Xumar-xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalətək qızarmaq üz qaydasıdır. M.P.Vaqif.
Xumar-xumar o baxmağı gözlərin; Yəğmalayıb solu-sağı gözlərin. Q.Zakir.
Kim bilir, o xumar-xumar baxışın nə qədər ruha saplanıb qalmış. A.Şaiq.

XUMAR
XUMARGÖZ

Digər lüğətlərdə