XUNTÁ

[ isp. junta – toplanma, birləşmə] İspaniyada və Latın Amerikası ölkələrinin çoxunda ictimai-siyasi təşkilat və birləşmələrin adı; hərbi çevriliş nəticəsində hökumət başına keçən hərbçilər dəstəsi.
Yasaq olan bir ölkədə; Qatı zülmət işıqlıqda; nur kölgədə… Buna dözmək? Necə dözmək? Xunta qeyri-qanunidir; Əxlaqsızın törəməsi; bicə dözmək; Necə dözmək? B.Vahabzadə.

XUNXARLIQ
XURAFAT

Digər lüğətlərdə