YÜKÜ AŞIRMAQ

bir işi bacarmaq, həll etmək, öhdəsindən gəlmək.

YÜKSƏYƏ QALDIRMAQ
YÜKÜ ƏYİLMƏK