YÜKÜN ALTINA GİRMƏK

çətinliklərdən qorxmamaq, onları dəf etməyə çalışmaq.

YÜKÜ ÜZƏRİNDƏN ATMAQ
YÜKÜNÜ BOYNUNA ÇƏKMƏK