YÜKSƏKDƏ DURMAQ

xırdalığa varmamaq, böyük və alicənab olmaq.

YÜKSƏK TUTMAQ
YÜKSƏYƏ QALDIRMAQ