Y

Y1, y

n (pl Y’s, y’s) ingilis əlifbasının 25-ci hərfi

Y2

n 1. riyaz. iqrek, naməlum ədəd / kəmiyyət; x=y+4

XYLOPHONE
YACHT

Digər lüğətlərdə