YA KEÇƏL HƏSƏN, YA HƏSƏN KEÇƏL

müqayisə olunan iki şey arasında heç bir fərq olmadığını bildirən ifadə.

VÜSƏT ALMAQ
YA SƏNƏ VERƏN ALLAH, YA MƏNƏ