YAĞI KƏSİLMƏK

düşmən olmaq; ~ qənim kəsilmək.

YAĞ YEYİB YAXADA GƏZMƏK
YAĞIŞDAN ÇIXIB YAĞMURA DÜŞMƏK