yağış

yağış, yağmur

yağ
yağlı boya

Digər lüğətlərdə